Letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval

Als u een ongeval op uw werk overkomt heeft u vaak recht op schadevergoeding. De wet beschermt werknemers tegen gevaarlijke situaties op de werkvloer. Uw werkgever moet dan uw letselschade betalen. Meestal is uw werkgever hiertegen verzekerd.

Bij een ernstig bedrijfsongeval is het van belang dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen. De inspectie SZW moet dan worden ingeschakeld zodat zij onderzoek kunnen doen naar de precieze toedracht van het ongeval. Een ongeval veroorzaakt vaak fysieke, psychische en financiƫle schade. De kosten die hiermee gemoeid gaan moeten betaald worden door de tegenpartij.

Als u uw werkgever aansprakelijk stelt leert de praktijk dat er vaak een conflict situatie met uw werkgever ontstaat. Schadehulp bespreekt graag met u de situatie rond het ongeval en we nemen in elk geval de volgende zaken met u door:

 • Onder welke omstandigheden is het ongeval precies gebeurd?
 • Is uw werkgever hiervoor aansprakelijk?
 • Is de inspectie SZW ingeschakeld? Hebben zij een rapport opgemaakt?
 • Hoe is de relatie met uw werkgever na het ongeval? Kunt u nog terugkeren naar uw werkgever of is er sprake van een gestoorde arbeidsrelatie?
 • Welke kosten worden er door u gemaakt? Komen deze voor vergoeding in aanmerking?
 • Welk letsel hebt u opgelopen? Welke klachten en beperkingen zijn er?
 • Hoe is de situatie thuis? Denk hierbij aan verlies zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp

Schadehulp Regres afdeling letselschade zal vervolgens de volgende stappen zetten:

 • Achterhalen of de inspectie SZW is ingeschakeld
 • Uitzoeken of er een rapport is opgemaakt
 • Achterhalen of er getuigen zijn geweest van het ongeval
 • Aansprakelijk stellen van de werkgever
 • Inventariseren van het letsel en de schade
 • Onderhandelen met de verzekeraar over de schadevergoeding

Het afwikkelen van een bedrijfsongeval is vaak een langdurig, ingewikkeld en emotioneel proces. U stelt uw eigen werkgever aansprakelijk waar u soms al jaren in dienst bent. U krijgt met allerlei partijen te maken, zoals de verzekeraar van uw werkgever. Deze willen zo min mogelijk uitbetalen. Het is daarom van belang dat u een goede belangenbehartiger inschakelt.

Aanvraagformulier

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Ga naar...

Schadehulp.nl
Politieaangifte
Informatiebrochures