Letsel opgelopen bij een verkeersongeval

In het verkeer komen jaarlijks veel ongevallen voor. Als slachtoffer van een verkeersongeval staat uw leven in een klap op zijn kop. Een ongeval veroorzaakt fysieke, psychische en financiƫle schade. Er ontstaat onzekerheid over de toekomst. U komt onder behandeling van artsen en therapeuten. U raakt tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt. Hoe moet het verder?

Schadehulp Regres afdeling letselschade bespreekt graag met u de situatie rond het ongeval en we nemen in elk geval de volgende zaken met u door:

 • Wat is er precies gebeurd?
 • Welk letsel hebt u opgelopen?
 • Welke klachten en beperkingen zijn er?
 • Welke behandelingen hebt u allemaal gehad?
 • Hoe is uw thuis situatie?
 • Hoe gaat het op uw werk? Kunt u uw eigen werk blijven doen?
 • Welke kosten hebt u allemaal gemaakt?

Verder denken we graag met u mee. Kunnen we bijvoorbeeld een specialist inschakelen om u verder te helpen, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige.

Schadehulp zal vervolgens de volgende stappen zetten:

 • Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 • Voorschotten aanvragen
 • Stukken verzamelen waaruit naar voren komt welk letsel u hebt opgelopen en welke kosten u hebt gemaakt
 • Bespreken met de verzekeraar over het inschakelen van specialisten (denk hierbij aan een arbeidsdeskundige, een rekenkundige of een medisch specialist)
 • Welke kosten worden er in de toekomst gemaakt?
 • Bepalen van de hoogte van het smartengeld
 • Onderhandelen met de verzekeraar over de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding
 • Beoordelen van de vaststellingsovereenkomst

Het regelen van een letselschadezaak is vaak een langdurig, ingewikkeld en emotioneel proces. U krijgt met allerlei partijen te maken, waaronder de verzekeraar van degene die u heeft aangereden. Deze willen zo min mogelijk uitbetalen. Het is daarom van belang dat u een goede belangenbehartiger inschakelt.

Aanvraagformulier

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Ga naar...

Schadehulp.nl
Politieaangifte
Informatiebrochures